Chân dung nữ sinh thi luôn đại học mà không thèm lên lớp 12, sau khi có kết quả đã gây tranh cãi với câu tuyên bố xanh rờn

Lớp 11 dc học sớm chương trình 12 thì đủ trình đỗ đại học là bt, hốt cả rổ chứ có điểm gì thiên tài? Thậm chí còn ko đỗ dc trường top1 mà màu mè d' gì?
Thực tế thì trường Khoa học Công nghệ Trung Quốc (do Viện Hàn lâm KHCN Trung Quốc thành lập) mới là cái nôi của thiên tài và trung tâm đầu não về KHCN.

Đại học Thanh Hoa thì có rank cao hơn do môi trường Quốc tế hoá nhưng các công trình nghiên cứu KHCN trọng điểm của Trung Quốc hầu hết lại tập trung ở trường Khoa học Công nghệ Trung Quốc (ở An Huy) và trường khoa học Công nghệ Quốc phòng (ở Trường Sa - Hồ Nam).

Các công trình về siêu máy tính, máy tính lượng tử, tên lửa đạn đạo, chương trình vũ trụ hầu hết đều từ 2 trường này ra.
 
Top