Chào mời mua quốc tịch Cyprus tại Việt Nam

Ông sếp tôi có hộ chiếu Pháp vì ổng học vs làm ở Pháp 15 năm, vợ ổng cũng có nên 2 đứa con của ổng cũng có luôn. Thấy hè là lão dắt cả nhà du lịch châu Âu bằng cái hộ chiếu của Pháp, chả cần chầu chực xin visa làm cm gì nhìn ngầu vcl. T mà có dư tiền t cũng mua 1 cái, tự do đi lại, làm việc, vân vân và mây mây ở 1 khối nước có phong cảnh vs đời sống như v thì chả ngon quá.
 
Top