Cháy dữ dội tại kho sơn giữa TP Vinh, huy động lực lượng quân đội trợ giúp

Top