Chém bạn nhậu vỡ đầu vì mời bia không uống

Máy Chém

Chưa tốn tiền
Tayto
Ai thích tổ lái war vùng miền hay quy chụp như #2 thì đi ít nhất 1 tháng/1 bình luận nhé. Riêng anh #1 thấy sai thì bấm rp, quote lại chửi cũng đi luôn. Nghe mấy anh gây war chửi nhau vùng ngoài vùng trong hoài mệt lắm. Ai bình luận không liên quan thì tự xóa đi nhé, để lát ngồi lọc lại bị ban thêm ráng chịu
 
Top