thắc mắc Chèn ảnh vào word bị phóng to

Chào các bạn. Mình làm việc trên lap, có file ảnh tầm 800x800. Ở word mình chọn size A4, độ phân giải thực nó khoảng 35xx và 25xx. Nhưng cứ ném ảnh vào nó nó phóng to hết trang. Ở cái máy bàn thì không bị, mình ném ảnh vô nó về đúng tỉ lệ độ phân giải so với khổ size. Ảnh vẫn kéo nhỏ được nhưng vấn đề là mình cần in ảnh đúng tỉ lệ so với kích cỡ nên mới muốn nó đúng như máy bàn.
 
Top