HN chỉ bán cho thợ nhập sl ( đã test ok ) bao gồm HDD 500G laptop, ram4 4G, HDD 1T laptop, chip pc các loại

Top