Chi tiết 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

dr_l0v3_1

Senior Member

LĐO | 12/11/2020 | 07:23​


Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội thông qua, xác định 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, GDP năm 2021 tăng khoảng 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người.
1605147565655.png


VĂN THẮNG - NHẬT HUY LĐO
Rt7E8tX.png
 
Top