kiến thức chia sẻ với ae kèo hiếm có thể kiếm từ vài trăm đến vài ngàn $.

nhokmoon_91

Junior Member
Awardpool dự án bên Celo ae tham gia đăng ký sau có thể đc airdrop rất ngon
  • Bước 1: vào link https://url.awardpool.com/Ges4Fth
  • Bước 2 : đăng ký bằng email
  • Bước 3 : vào Earn Rewards -> Introducting Awardpool Pool có thể điền "I really feel the project is very interesting"
. Trả lời các câu hỏi theo thứ tự
  • finnegan
  • Ham Sandwich
  • Celo requires more energy than other blockchains
  • Award pool will fix your car
  • Start an outboard motor in one pull with a thunderstorm approaching
  • All of the above.
Những kèo như thế này khá là hiếm và khi có airdrop thường rất ngon có thể lên tới vãi trăm, vài ngàn $ ae đừng bỏ qua nhé.
 
Top