Chính thức Giảm 50% lương nhưng không được làm Work Home

anhlucky22

Senior Member
Công ty vừa gửi thông báo toàn bộ nhân viên sẽ có 2 phương án :
1. Bộ phận Marketing, Sale, Thị trường, TeleSale nghỉ không lương đến khi công ty hoạt động lại
2. Bộ phận chăm sóc khách hàng, Điều hành, Nhân sự làm tại nhà hưởng 50% lương

Riêng bộ phận IT vẫn đến công ty trực , remote giải quyết sự cố cho các user tại nhà, đồng thời hưởng 50% lương :)
Tình hình chung khó khăn, công ty không hoạt động nên giảm 50% lương là điều hiển nhiên. Nhưng thấy cũng lạ là nếu cho toàn công ty nghỉ ở nhà để tránh dịch nhưng mình vẫn đi làm, thì nếu mốt công ty quay trở lại làm việc mà chẳng may mình dính thì cũng lây toàn công ty chứ :feel_good:

Thôi thì xác định từ tuần sau lên công ty sáng chơi game, xong bật loa kéo hát karaoke vậy . Chứ work home thì rất hiếm sự cố về server, internet hay hệ thống ERP, cũng chẳng có nhân viên mới hay nghỉ để quản lý email domain :feel_good:
 

cucxuong

Member
Công ty vừa gửi thông báo toàn bộ nhân viên sẽ có 2 phương án :
1. Bộ phận Marketing, Sale, Thị trường, TeleSale nghỉ không lương đến khi công ty hoạt động lại
2. Bộ phận chăm sóc khách hàng, Điều hành, Nhân sự làm tại nhà hưởng 50% lương

Riêng bộ phận IT vẫn đến công ty trực , remote giải quyết sự cố cho các user tại nhà, đồng thời hưởng 50% lương :)
Tình hình chung khó khăn, công ty không hoạt động nên giảm 50% lương là điều hiển nhiên. Nhưng thấy cũng lạ là nếu cho toàn công ty nghỉ ở nhà để tránh dịch nhưng mình vẫn đi làm, thì nếu mốt công ty quay trở lại làm việc mà chẳng may mình dính thì cũng lây toàn công ty chứ :feel_good:

Thôi thì xác định từ tuần sau lên công ty sáng chơi game, xong bật loa kéo hát karaoke vậy . Chứ work home thì rất hiếm sự cố về server, internet hay hệ thống ERP, cũng chẳng có nhân viên mới hay nghỉ để quản lý email domain :feel_good:
 
Công ty vừa gửi thông báo toàn bộ nhân viên sẽ có 2 phương án :
1. Bộ phận Marketing, Sale, Thị trường, TeleSale nghỉ không lương đến khi công ty hoạt động lại
2. Bộ phận chăm sóc khách hàng, Điều hành, Nhân sự làm tại nhà hưởng 50% lương

Riêng bộ phận IT vẫn đến công ty trực , remote giải quyết sự cố cho các user tại nhà, đồng thời hưởng 50% lương :)
Tình hình chung khó khăn, công ty không hoạt động nên giảm 50% lương là điều hiển nhiên. Nhưng thấy cũng lạ là nếu cho toàn công ty nghỉ ở nhà để tránh dịch nhưng mình vẫn đi làm, thì nếu mốt công ty quay trở lại làm việc mà chẳng may mình dính thì cũng lây toàn công ty chứ :feel_good:

Thôi thì xác định từ tuần sau lên công ty sáng chơi game, xong bật loa kéo hát karaoke vậy . Chứ work home thì rất hiếm sự cố về server, internet hay hệ thống ERP, cũng chẳng có nhân viên mới hay nghỉ để quản lý email domain :feel_good:
đang xem xxx ở cty :sexy:
 

naythiten123

Senior Member
Công ty vừa gửi thông báo toàn bộ nhân viên sẽ có 2 phương án :
1. Bộ phận Marketing, Sale, Thị trường, TeleSale nghỉ không lương đến khi công ty hoạt động lại
2. Bộ phận chăm sóc khách hàng, Điều hành, Nhân sự làm tại nhà hưởng 50% lương

Riêng bộ phận IT vẫn đến công ty trực , remote giải quyết sự cố cho các user tại nhà, đồng thời hưởng 50% lương :)
Tình hình chung khó khăn, công ty không hoạt động nên giảm 50% lương là điều hiển nhiên. Nhưng thấy cũng lạ là nếu cho toàn công ty nghỉ ở nhà để tránh dịch nhưng mình vẫn đi làm, thì nếu mốt công ty quay trở lại làm việc mà chẳng may mình dính thì cũng lây toàn công ty chứ :feel_good:

Thôi thì xác định từ tuần sau lên công ty sáng chơi game, xong bật loa kéo hát karaoke vậy . Chứ work home thì rất hiếm sự cố về server, internet hay hệ thống ERP, cũng chẳng có nhân viên mới hay nghỉ để quản lý email domain :feel_good:

Công ty bác mảng gì thế bác
 

dongxuan.toan

Junior Member
Công ty vừa gửi thông báo toàn bộ nhân viên sẽ có 2 phương án :
1. Bộ phận Marketing, Sale, Thị trường, TeleSale nghỉ không lương đến khi công ty hoạt động lại
2. Bộ phận chăm sóc khách hàng, Điều hành, Nhân sự làm tại nhà hưởng 50% lương

Riêng bộ phận IT vẫn đến công ty trực , remote giải quyết sự cố cho các user tại nhà, đồng thời hưởng 50% lương :)
Tình hình chung khó khăn, công ty không hoạt động nên giảm 50% lương là điều hiển nhiên. Nhưng thấy cũng lạ là nếu cho toàn công ty nghỉ ở nhà để tránh dịch nhưng mình vẫn đi làm, thì nếu mốt công ty quay trở lại làm việc mà chẳng may mình dính thì cũng lây toàn công ty chứ :feel_good:

Thôi thì xác định từ tuần sau lên công ty sáng chơi game, xong bật loa kéo hát karaoke vậy . Chứ work home thì rất hiếm sự cố về server, internet hay hệ thống ERP, cũng chẳng có nhân viên mới hay nghỉ để quản lý email domain :feel_good:
:nosebleed::nosebleed::nosebleed:
 
Top