Chính thức ngừng các chuyến bay từ nước ngoài về Đà Nẵng

me8910..

Member
Từ từ đã :oh:. Nói vậy tức là lúc trước có chuyến bay từ nước ngoài về Đà Nẵng à
thì bay đưa công dân Việt ở nước ngoài về đó thím. Chứ số ca của mình vẫn nhảy liên tục mà.
Đây là ca đầu tiên lây ngoài cộng đồng từ 99 ngày gần nhất thôi
 
Top