tin tức Chipset AMD Entry-level sắp ra mắt, hứa hẹn bo mạch chủ bắt đầu từ $125

1 cái là B650 giả cầy, 1 cái là A620 thật:shame:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 11 bằng vozFApp
Nghĩ lại cũng hay, tùy túi tiền lúc đó sẽ có thêm lựa chọn :D
Nhưng mà giá từ 125 $ khi về Đao Lồng không biết sẽ là bao nhiêu, nếu lên tầm 3 củ rưỡi thì bỏ thêm tý tiền mua mẹ nó main B cho nó lành:)
 
Back
Top