thắc mắc Cho hỏi acc Flappy là của thần thánh phương nào sao sống trâu thế ạ

pythonGreat

Senior Member
1591361269372.png

----------------------

1591361049633.png

----------------------
1591361151071.png


------------------
1591361192467.png

------------------
1591361221475.png
 

Attachments

  • 1591361140300.png
    1591361140300.png
    34.8 KB · Views: 20
Top