Cho mình nhờ VOZer ở China 1 chút

Clone of God

Junior Member
Hiện là mình muốn tải một số nhạc hoa lossless nhưng họ bắt nạp tiền mới tải được. Nạp cũng không nhiều, 20CNY thôi và chỉ thanh toán bằng Alipay. Bạn nào ở China hoặc có thể chuyển khoản Alipay được thì cho mình nhờ chút, mình sẽ trả bằng Paypal.
Xin cảm ơn.
 

d.n.c.m

Senior Member
Hiện là mình muốn tải một số nhạc hoa lossless nhưng họ bắt nạp tiền mới tải được. Nạp cũng không nhiều, 20CNY thôi và chỉ thanh toán bằng Alipay. Bạn nào ở China hoặc có thể chuyển khoản Alipay được thì cho mình nhờ chút, mình sẽ trả bằng Paypal.
Xin cảm ơn.
Thử hỏi mấy bác order xem.
 
Top