Choáng với 'núi' tiền mặt 2 tấn trong nhà quan tham Trung Quốc bị tuyên tử hình

chuot89

Senior Member
TQ có "Tru di cửu tộc", con cái họ hàng mấy người tham nhũng chả ngóc đầu nổi, tài sản bị tịch thu, công việc bị hạn chế, xếp hạng tín dụng bị đánh xấu. VN nên như vậy để hạn chế tham nhũng, ko dám tham nhũng, mang hổ thẹn cho cả dòng họ.
 
Top