Chrome extension AutoPagerize không hoạt động trên next voz

ngatudetu

Senior Member
đang dùng ứng dụng này để load sang các page tiếp theo, chỉ việc cuộn con chuột để đọc ngon lành trên voz cũ, giờ qua đây mệt mỏi vãi, ấn next mỏi cả tay, các thím nào fix giùm với
 
Top