góp ý Chữ ký để mờ quá

Virus_Corona

Junior Member
Đề nghị làm phần chữ ký đậm lên đi.
Với lại lướt trên điện thoại thì không thấy phần chữ ký thì phải
 

Nguyen_Khoa

Member
Vậy thì set màu vào cho nó.

Problem solved!
Thím chỉ em cách đi
Em không tìm thấy chỗ chỉnh màu nhẻ -.-
1584280487330.png
 
Top