góp ý Chữ ký để mờ quá

Virus_Corona

Junior Member
Đề nghị làm phần chữ ký đậm lên đi.
Với lại lướt trên điện thoại thì không thấy phần chữ ký thì phải
 
Top