Chữ ký voz tân

Xem giao diện desktop mới thấy nhé.
Vì mấy pheng nằm ôm điện thoại lướt voz nhiều sẽ hư người nên phải hạn chế tính năng trên điện thoại đi.
 
Top