Chủ tịch Ba Đình: Cấp phép nhà dân 4 tầng hầm là “phù hợp, không vi phạm”!

Top