Chủ tiệm nước hoa và đầu bếp bán thêm ma túy, cùng lãnh án

Usernem

Senior Member
sao thằng chủ tiệm nước thì 22 năm còn thằng đầu bếp có 4 năm vậy
0FFPAjM.png
Chủ tiệm nước là tier 3, đầu bếp mới tier 1 thôi
 

Maverik

Đã tốn tiền
Bài về chủ tiệm bán nước hoa và đầu bếp lại còn do khúc ruột ngàn dặm đăng nữa thì ối zồi ôi. :LOL:
 

Anh Da Den

Senior Member
:love: đen vâu biết nịnh tuyên dép, lại trên răng dưới dái nên được bỏ qua
Còn tùng thì tiền nhiù nên phải liếm nó chứ
 
Top