Chưa bao giờ thu hồi tài sản tham nhũng nhiều đến thế

Status
Not open for further replies.

Threadless

Senior Member
Giai đoạn X năm mà không thối nát, không có mấy quả đấm thép bết bát có khi dân Vịt được đi đường sắt cao tốc rồi cũng nên.
Bây giờ mà còn nghĩ lỗi do một mình X sao. Lỗi do cả tập thể lãnh đạo thời đó. Trước khi ra quyết đinh thì phải họp lên họp xuống chán chê rồi.
 
Status
Not open for further replies.
Top