Chưa đạt đồng thuận cao, Quốc hội rút nội dung chuyển đổi đất làm nhà ở thương mại

Masterchiefs

Thành viên tích cực
https://nhadat.tuoitre.vn/chua-dat-...at-lam-nha-o-thuong-mai-20220111153113352.htm

Quốc hội không bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, vì cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn và chưa đạt được sự đồng thuận cao trong sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở.

Báo cáo trước Quốc hội vào chiều 11-1, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết đã có hơn 300 ý kiến thảo luận, tranh luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự.

Các nội dung các đại biểu còn chưa đồng thuận trong các luật đã được tiếp thu, chỉnh lý.

Cụ thể, đối với sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở, ông Thanh cho hay có 2 loại ý kiến. Trong đó, loại ý kiến thứ nhất đề nghị cân nhắc thận trọng việc bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, vì cho rằng nội dung này chưa được Chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng, thận trọng, "có thể dẫn đến làm thất thoát ngân sách nhà nước".

Loại ý kiến thứ hai tán thành sự cần thiết sửa đổi khoản 1 điều 23 Luật nhà ở như Chính phủ trình, để tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, tuy nhiên đề nghị Chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn, bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ chỉnh lý dự thảo luật theo hướng trước mắt chỉ sửa đổi khoản 1 điều 23 Luật nhà ở, để làm rõ và phân định các hình thức sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã được Luật nhà ở hiện hành quy định, tháo gỡ vướng mắc về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

"Không bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại vì vấn đề này cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn và chưa đạt được sự đồng thuận cao" - ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ, thận trọng, trường hợp cần thiết, Chính phủ xây dựng đề án thí điểm áp dụng hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

......................
 
Top