Chưa thấy luật ban acc có nên post "No Sex " ko mn ??

storm1rage

Thành viên tích cực
Ý thức chút đi.
Nhà mới sơn đừng biến nó thành cái nhà xí.
Đọc lại thông báo luôn: luật lệ như cũ khi chưa có luật mới.
 
Top