thắc mắc Chức năng Search của room (tìm kiếm)

mitaco

Junior Member
Ad cho mình hỏi, sao khi chuyển qua web này thì chức năng tìm kiếm sử dụng không đc vậy?
Ví dụ mình muốn tìm kiếm chữ "APC" trong room thì mình phải làm thế nào?
Cảm ơn Ad nhiều
 
Top