Chung cư nào mà view hồ đây anh em

stevie_g8

Member
chắc khu thành phố giao lưu, ở đấy mười mấy tòa xung quanh cái hồ,
ở Phạm Văn ĐỒng chỉ có dự án đó thôi. hồ do bác Tiền làm, 15ha to đpẹ long lanh
 
nhìn chả ra cái con mẹ gì
đúng là biệt phủ nhà vườn mặt đất vẫn hơn
cho tao cái chung cư tao còn đấm thêm
nói như cc nhà vườn chẳng gấp mấy cái tiền chung cư cùng vị trí mà cũng mang ra hơn thua được.
 
Top