thảo luận Chung Kết Thế Giới 2022 - Vòng khởi động: Người Việt Nam mình không có dở

Đội nào tạch vòng khởi động?


  • Total voters
    328
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

Karina (aespa)

Senior Member
thằng ngu yutapon đi vào rừng bạn như chỗ không chết ngu vcl
Ngqb3Kv.png
 

Kim Sensei

Senior Member
Shogun AD số 1 VCS hiện tại là rõ, Ren HLV số 2 lịch sử VCS sau quái kiệt Tí nị Kun:sure:

Gửi từ HUAWEI BAH3-W09 bằng vozFApp
 
Status
Not open for further replies.
Top