thảo luận Chung Kết Thế Giới 2022 - Vòng khởi động: Người Việt Nam mình không có dở

Đội nào tạch vòng khởi động?


  • Total voters
    328
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.
Ngủ quên ko dạy cổ vũ cho mấy thằng em chư dc, buồn rất
h0Fstf1.png
 
Status
Not open for further replies.
Top