thảo luận Chung Kết Thế Giới 2022 - Vòng khởi động: Người Việt Nam mình không có dở

Đội nào tạch vòng khởi động?


  • Total voters
    328
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

Vinnny

Senior Member
Thằng hashmed ngu quá
ouYXbHT.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Status
Not open for further replies.
Top