Chứng khoán Tân Việt giao dịch hơn 5 tỷ USD trái phiếu

Cryolite.

Senior Member
https://zingnews.vn/chung-khoan-tan-viet-giao-dich-hon-5-ty-usd-trai-phieu-post1338786.html
TVSI đã chính thức vượt qua TCBS để trở thành công ty chứng khoán giao dịch trái phiếu lớn nhất thị trường với hơn 125.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Theo báo cáo nửa đầu năm 2022, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã chính thức vượt mặt nhiều cái tên lớn trong lĩnh vực môi giới trái phiếu để trở thành công ty thực hiện giao dịch nhiều nhất trong ngành.

Cụ thể, công ty mới nổi này tự giao dịch tổng cộng gần 1,24 tỷ trái phiếu với giá trị tương ứng hơn 125.000 tỷ đồng (~5,3 tỷ USD). Ngoài ra, các nhà đầu tư có tài khoản tại TVSI cũng giao dịch gần 2,2 tỷ trái phiếu với giá trị hơn 123.000 tỷ đồng.

Trước đó Chứng khoán Kỹ Thương vẫn thường được xem là tay chơi tuyệt đối trong ngành môi giới trái phiếu doanh nghiệp khi có thời điểm nắm hơn 70% thị phần. Tuy nhiên khoảng cách với các đơn vị phía sau liên tục được rút ngắn và đã có sự đổi ngôi trong năm nay.

Số liệu nửa đầu năm cho thấy TCBS vẫn tự giao dịch hơn 1,18 tỷ trái phiếu với giá trị gần 120.500 tỷ đồng và các nhà đầu tư của TCBS chỉ giao dịch 277 triệu trái phiếu với giá trị 28.100 tỷ đồng.

Một đơn vị khác là Chứng khoán VNDirect giao dịch khoảng 294 triệu trái phiếu có giá trị tương đương 34.364 tỷ đồng hay Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng chỉ tự giao dịch hơn 391 triệu trái phiếu với giá trị gần 41.200 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

...
 
Top