Chuyện bet thủ ở chỗ làm

tolahuy916037

Senior Member
Chỗ mình làm vừa mới có quyết định cho thôi việc một lão, lí do là bỏ vị trí làm việc nhiều lần. Mình thì vào sau nên không biết nhiều chuyện cho lắm, mấy a khác lúc mình mới vào thì có dặn là lão mượn tiền thì không cho với đừng tin mấy lời lão nói. Mình thì nghe rồi biết thế thôi, cho tới lúc biết lão mượn mấy a kia tới tận chục triệu thì thấy có vấn đề rồi, hỏi thì mấy a cũng không nói chi tiết. Lão thì làm xa nên ở luôn tại chỗ làm, chỉ ăn mỗi mỳ gói, ngày nào cũng thế, máy tính thì dùng máy trong văn phòng nên mình xem được lịch sử, hoá ra lão cá độ đá banh, ngoài ra còn tìm cách vay tiền bằng cavet, cmnd với bằng lái; điện thoại thì gọi không bao giờ bắt máy, số thì đổi liên tục, hôm trước còn có ông nào đấy nghi là chủ nợ lên tận nơi tìm. Đợt này kiếm cớ nghỉ việc để quịt nợ với trốn chủ nợ cũ, mấy ông a thì cho mượn không giấy tờ gì cũng chỉ biết nhìn tiền bay theo lão, khổ nhất vẫn là một chú sắp về hưu, vợ thì bệnh mà vẫn giúp đỡ lão hết cỡ :beat_brick:
Nhà mình cũng có mấy tấm gương đánh bạc, cá độ mà bỏ xứ đi hết nên nhìn thôi đã không ghiền mấy bộ môn như thế rồi, không biết có thím nào quen ai chơi bộ môn đó mà trở về làm ăn đàng hoàng lại không?
 

VaquezSound

Senior Member
Chỗ mình làm vừa mới có quyết định cho thôi việc một lão, lí do là bỏ vị trí làm việc nhiều lần. Mình thì vào sau nên không biết nhiều chuyện cho lắm, mấy a khác lúc mình mới vào thì có dặn là lão mượn tiền thì không cho với đừng tin mấy lời lão nói. Mình thì nghe rồi biết thế thôi, cho tới lúc biết lão mượn mấy a kia tới tận chục triệu thì thấy có vấn đề rồi, hỏi thì mấy a cũng không nói chi tiết. Lão thì làm xa nên ở luôn tại chỗ làm, chỉ ăn mỗi mỳ gói, ngày nào cũng thế, máy tính thì dùng máy trong văn phòng nên mình xem được lịch sử, hoá ra lão cá độ đá banh, ngoài ra còn tìm cách vay tiền bằng cavet, cmnd với bằng lái; điện thoại thì gọi không bao giờ bắt máy, số thì đổi liên tục, hôm trước còn có ông nào đấy nghi là chủ nợ lên tận nơi tìm. Đợt này kiếm cớ nghỉ việc để quịt nợ với trốn chủ nợ cũ, mấy ông a thì cho mượn không giấy tờ gì cũng chỉ biết nhìn tiền bay theo lão, khổ nhất vẫn là một chú sắp về hưu, vợ thì bệnh mà vẫn giúp đỡ lão hết cỡ :beat_brick:
Nhà mình cũng có mấy tấm gương đánh bạc, cá độ mà bỏ xứ đi hết nên nhìn thôi đã không ghiền mấy bộ môn như thế rồi, không biết có thím nào quen ai chơi bộ môn đó mà trở về làm ăn đàng hoàng lại không?
Chẳng hay người mà anh bạn nói có phải ngoài chơi bet còn hay lên voz vụng trong giờ làm với nickname bắt đầu bằng "D" và kết thúc bằng "ryst"?

via nextVOZ for Android
 

ehero

Senior Member
còn chơi là còn gỡ, ngã ở đâu đứng lên ở đó, gấp đôi đến chết, ng dừng lại là người thua cuộc nhé :rolleyes: :sleep::sleep:
 

Cfden13k1ly

Member
Chỗ mình làm vừa mới có quyết định cho thôi việc một lão, lí do là bỏ vị trí làm việc nhiều lần. Mình thì vào sau nên không biết nhiều chuyện cho lắm, mấy a khác lúc mình mới vào thì có dặn là lão mượn tiền thì không cho với đừng tin mấy lời lão nói. Mình thì nghe rồi biết thế thôi, cho tới lúc biết lão mượn mấy a kia tới tận chục triệu thì thấy có vấn đề rồi, hỏi thì mấy a cũng không nói chi tiết. Lão thì làm xa nên ở luôn tại chỗ làm, chỉ ăn mỗi mỳ gói, ngày nào cũng thế, máy tính thì dùng máy trong văn phòng nên mình xem được lịch sử, hoá ra lão cá độ đá banh, ngoài ra còn tìm cách vay tiền bằng cavet, cmnd với bằng lái; điện thoại thì gọi không bao giờ bắt máy, số thì đổi liên tục, hôm trước còn có ông nào đấy nghi là chủ nợ lên tận nơi tìm. Đợt này kiếm cớ nghỉ việc để quịt nợ với trốn chủ nợ cũ, mấy ông a thì cho mượn không giấy tờ gì cũng chỉ biết nhìn tiền bay theo lão, khổ nhất vẫn là một chú sắp về hưu, vợ thì bệnh mà vẫn giúp đỡ lão hết cỡ :beat_brick:
Nhà mình cũng có mấy tấm gương đánh bạc, cá độ mà bỏ xứ đi hết nên nhìn thôi đã không ghiền mấy bộ môn như thế rồi, không biết có thím nào quen ai chơi bộ môn đó mà trở về làm ăn đàng hoàng lại không?
Trả nợ cho ngta đi Huy
 
Top