Chuyển đổi bằng lái xe quốc tế ở Việt Nam như thế nào?

Yueru_Mylove

Senior Member
Có cái bằng lái xe ở Thuỵ Điển, muốn chuyển đổi sang mà không cần thi bằng lái ở Việt Nam thì cần phải làm những thủ tục gì các thím? Thấy trên mạng nói chung chung quá, mấy thím nào đổi rồi thì mình cần làm những gì?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top