Chuyện nghiêm túc: Vợ mình chẳng muốn ngủ chung...

Zures

Senior Member
Đẻ 3 năm mà ko có hứng sinh hoạt td thì chỉ có hoặc là bị lãnh cảm rồi - bế đi khám tâm lý, hoặc là thớt xem lại bản thân xem có gì khiến con vợ chán hay ko - hay lúc nó bầu bì đi đá 4f để nó biết được.
 
ko ngủ Chung thì ngủ Riêng thôi
 
Top