chuyển sang nhà mới các thím thấy nhà như nào ???

kobemy98

Junior Member
cảm quan ban đầu của em là nhìn thấy cũng thuận mắt dễ dùng, có chăng là hơi lag. Không biết có phải do em dùng mạng của Viettel không nữa ! có thím nào dùng mạng Viettel gói hơn 200k 1 tháng dùng có bị lag như em không ?
 

sickmyduck

Junior Member
Thấy rất mừng vì cuối cùng voz cũng đã chịu theo thời đại mà bỏ cùi ghẻ vbb để dùng xenforo!
 
Top