thảo luận Classic Rock

61-50-7

Member
Mời anh em vào cùng chia sẻ thảo luận. Thread - như tít - dành cho Classic rock thôi nhé, vì sợ quá nhiều genre thì lại dễ cãi lộn, mất sướng.

 

QVTH

Đã tốn tiền
Bài này có tính là classic không.
1n8RGo5.png

 

61-50-7

Member

mỗi lần nghe bài này lại thấy buồn buồn vô cớ, theo kiểu như là rất klq.
 
Top