thảo luận Classic Rock

61-50-7

Member
Mời anh em vào cùng chia sẻ thảo luận. Thread - như tít - dành cho Classic rock thôi nhé, vì sợ quá nhiều genre thì lại dễ cãi lộn, mất sướng.

 

61-50-7

Member

mỗi lần nghe bài này lại thấy buồn buồn vô cớ, theo kiểu như là rất klq.
 
Top