[CLIP] Lấy cắp xe máy Exciter của đồng nghiệp, tên trộm bại lộ tại chốt 141

thienvu_undead

Đã tốn tiền
Sao nhìn mà biết dc biển giả vậy thím
biển số giả thì có nhiều kiểu, kiểu số giả hẵn nghĩa là đổi số trên biển thì so ra hộ khẩu thường trú với biển số (mỗi tỉnh có một cách quy ước chữ số tương ứng với hộ khẩu)
ngoài ra còn có kiểu nhìn biển tìm dấu nổi quốc huy, và cả màu sắc của biển nữa, đợt trước có vụ ông ô tô bị mất biển đi dập lại biển khác nhưng vì biển trước thì cũ mà biển sau thì mới nên bị phát hiện
 
Top