Clip này diễn hay thật mấy thím ?

hayuki

Senior Member
65 - 8HaBVzr.png
của bọn youtuber thì đừng tin gì cả, mục đích sau cùng vẫn là view
 

GoTen

Senior Member
Diễn không đạt thì câu view lòa khách kiểu gì, nhìn lộc fuho lòi đuôi ra ấy chứ đâu ra ngon nghẻ sẵn
 
Top