CNBC: 'Không phải Trung Quốc, Việt Nam mới là nền kinh tế 'đỉnh' nhất châu Á 2020'

Top