HN Có 2 thanh ram 8gb samsung DDR4 bus 2133 hàng tháo máy chủ HP mới tinh

Top