HN Có 4, 5 thanh 2GB ram 3 bus 1333 sangsung hàng tháo máy bộ, bác nào cần ới nhé.

Top