Có ai bị đau dọc 2 bên xương sườn ko?

shindu

Member
Mọi người có ai bị đau dọc 2 bên xương sườn hoặc đau cơ 2 bên xương sườn ko???
 
Top