Có ai đang học lập trình ở coderx không ?

daydreamm

Senior Member
em thấy cái này đã lâu. Bây giờ đang muốn học, vào đăng kí thì thấy nay phải cọc 10m, học xog thì sẽ vào làm cho họ hoặc cty họ giới thiệu thì sẽ được trả lại cọc.

Nhưng học xen kẽ online + off, trong khi dịch đang lên thì off làm sao được :censored:

Thấy có người hướng dẫn này nọ, chất lượng không biết sao, có bác nào đang học cho reviews với
 

talaai1312_ver2

Senior Member

tminhanh194

Junior Member
My fen ếch ngồi đáy giếng rồi.
IT giờ Deal 2k là quá bình thường rồi.96,97 giờ đã 1k5 rồi
Mẹ ra trường visa còn đã làm Akuna capital Sydney lương trước thuế 110k AUD, về VN hiện tại đang làm start up 2k USD sau thuế. Tất cả chưa tính thưởng. Sinh 96.

Đừng nói là 2k bình thường ở VN, 5k VN cũng có, mà vấn đề là ông làm được cái gì. VN đầy thằng thú vật lập trình, mà tôi chưa thấy thằng nào tay ngang qua mấy cái trung tâm coderx, fpt các thứ mà thành thú cả.

Ông học mấy cái trung tâm kia ra, học được tí Javascript, PHP, gọi là biết ngôn ngữ, biết tí DB, xong làm clg cũng phải có nguời chỉ. Học mấy cái framework thì biết thế, éo biết lợi hại ở đâu, dám sửa framework không. có cl được 15 củ chứ ngồi đấy mà 2k ở VN.

Hay mấy ông tính kiểu lương 2k-3k mà bọn nó vác sang Nhật, Ý các thứ. Nói thế nói làm éo gì. Cái đấy chả khác mẹ gì là lao động rẻ mạt. Sống ở nước bạn thì khổ, như công dân hạng 2, việc thì nó outsource cho mấy cái task tay to, xong cầm 2-3k lương như thằng công nhân xong so với bọn ở VN nghĩ là hay.

Hồi ở Sydney, đme vào ngồi xử lý bài toàn 9k-10k concurrent users mà thằng user éo nào cũng ngồi lưới graph chứng khoán chứ éo phải afk ngồi xem như voz. Viết lại cả cái bqplot, tầng dưới C++ xong warper ở trên bằng Python cho dễ maintain.

Về VN thì bọn startup kinh nghiệm, sợ call back hell quá, với thấy OOP cồng kềnh, vứt mẹ hết, dùng GraphQL và reactivex, tạo mẹ một flow code mới để có thể biết chính xác luồng và hàm như thế nào. Mà cái graphql chậm quá, mấy trăm node là lag cmnr, lại phải viết lại thư viện. Viết khổ như chó, lại tầng dưới viết C++, dùng matrix với montocarlos tree mà tạo cây cho nhanh. Lại phải ôn lại toán.

VN éo thiếu thằng giỏi hơn tôi, nhưng thằng éo nào cũng thú từ cái tầm 18-24 tuổi. Và hoặc là học trường lớn cmnl hoặc tự học, chứ chả thằng éo nào học từ mấy cái trung tâm dạy code cả. Mấy cái trung tâm kia là đào tạo code tay to.

Người ta trả ông cả nghìn đô để xử lý vấn đề, chứ không để code. Và éo có trung tâm nào dạy được mấy cái đấy hết. Anh em nào đi học thì cứ đi, hoan nghênh rẽ nghề. Nhưng bảo học 6 tháng 1 năm ra lương 2k thì chỉ có được ném sang nhật Ý xong sống chui nhủi ở đấy, tích góp vài năm rồi về thôi, chứ éo có ở VN đâu.
 
Mẹ ra trường visa còn đã làm Akuna capital Sydney lương trước thuế 110k AUD, về VN hiện tại đang làm start up 2k USD sau thuế. Tất cả chưa tính thưởng. Sinh 96.

Đừng nói là 2k bình thường ở VN, 5k VN cũng có, mà vấn đề là ông làm được cái gì. VN đầy thằng thú vật lập trình, mà tôi chưa thấy thằng nào tay ngang qua mấy cái trung tâm coderx, fpt các thứ mà thành thú cả.

Ông học mấy cái trung tâm kia ra, học được tí Javascript, PHP, gọi là biết ngôn ngữ, biết tí DB, xong làm clg cũng phải có nguời chỉ. Học mấy cái framework thì biết thế, éo biết lợi hại ở đâu, dám sửa framework không. có cl được 15 củ chứ ngồi đấy mà 2k ở VN.

Hay mấy ông tính kiểu lương 2k-3k mà bọn nó vác sang Nhật, Ý các thứ. Nói thế nói làm éo gì. Cái đấy chả khác mẹ gì là lao động rẻ mạt. Sống ở nước bạn thì khổ, như công dân hạng 2, việc thì nó outsource cho mấy cái task tay to, xong cầm 2-3k lương như thằng công nhân xong so với bọn ở VN nghĩ là hay.

Hồi ở Sydney, đme vào ngồi xử lý bài toàn 9k-10k concurrent users mà thằng user éo nào cũng ngồi lưới graph chứng khoán chứ éo phải afk ngồi xem như voz. Viết lại cả cái bqplot, tầng dưới C++ xong warper ở trên bằng Python cho dễ maintain.

Về VN thì bọn startup kinh nghiệm, sợ call back hell quá, với thấy OOP cồng kềnh, vứt mẹ hết, dùng GraphQL và reactivex, tạo mẹ một flow code mới để có thể biết chính xác luồng và hàm như thế nào. Mà cái graphql chậm quá, mấy trăm node là lag cmnr, lại phải viết lại thư viện. Viết khổ như chó, lại tầng dưới viết C++, dùng matrix với montocarlos tree mà tạo cây cho nhanh. Lại phải ôn lại toán.

VN éo thiếu thằng giỏi hơn tôi, nhưng thằng éo nào cũng thú từ cái tầm 18-24 tuổi. Và hoặc là học trường lớn cmnl hoặc tự học, chứ chả thằng éo nào học từ mấy cái trung tâm dạy code cả. Mấy cái trung tâm kia là đào tạo code tay to.

Người ta trả ông cả nghìn đô để xử lý vấn đề, chứ không để code. Và éo có trung tâm nào dạy được mấy cái đấy hết. Anh em nào đi học thì cứ đi, hoan nghênh rẽ nghề. Nhưng bảo học 6 tháng 1 năm ra lương 2k thì chỉ có được ném sang nhật Ý xong sống chui nhủi ở đấy, tích góp vài năm rồi về thôi, chứ éo có ở VN đâu.
Đấy là do my fen ko biết deal thôi.
Đi tây về mà lương có 2k thì loser cmnr.
Ở vịt này copy paste thêm tý tiếng anh là easy 1k5 rồi.
Làm nhưng phải biết chém gió fen ạ.trau rồi thêm đi
 

DoiQuaNho

Member
Mẹ ra trường visa còn đã làm Akuna capital Sydney lương trước thuế 110k AUD, về VN hiện tại đang làm start up 2k USD sau thuế. Tất cả chưa tính thưởng. Sinh 96.

Đừng nói là 2k bình thường ở VN, 5k VN cũng có, mà vấn đề là ông làm được cái gì. VN đầy thằng thú vật lập trình, mà tôi chưa thấy thằng nào tay ngang qua mấy cái trung tâm coderx, fpt các thứ mà thành thú cả.

Ông học mấy cái trung tâm kia ra, học được tí Javascript, PHP, gọi là biết ngôn ngữ, biết tí DB, xong làm clg cũng phải có nguời chỉ. Học mấy cái framework thì biết thế, éo biết lợi hại ở đâu, dám sửa framework không. có cl được 15 củ chứ ngồi đấy mà 2k ở VN.

Hay mấy ông tính kiểu lương 2k-3k mà bọn nó vác sang Nhật, Ý các thứ. Nói thế nói làm éo gì. Cái đấy chả khác mẹ gì là lao động rẻ mạt. Sống ở nước bạn thì khổ, như công dân hạng 2, việc thì nó outsource cho mấy cái task tay to, xong cầm 2-3k lương như thằng công nhân xong so với bọn ở VN nghĩ là hay.

Hồi ở Sydney, đme vào ngồi xử lý bài toàn 9k-10k concurrent users mà thằng user éo nào cũng ngồi lưới graph chứng khoán chứ éo phải afk ngồi xem như voz. Viết lại cả cái bqplot, tầng dưới C++ xong warper ở trên bằng Python cho dễ maintain.

Về VN thì bọn startup kinh nghiệm, sợ call back hell quá, với thấy OOP cồng kềnh, vứt mẹ hết, dùng GraphQL và reactivex, tạo mẹ một flow code mới để có thể biết chính xác luồng và hàm như thế nào. Mà cái graphql chậm quá, mấy trăm node là lag cmnr, lại phải viết lại thư viện. Viết khổ như chó, lại tầng dưới viết C++, dùng matrix với montocarlos tree mà tạo cây cho nhanh. Lại phải ôn lại toán.

VN éo thiếu thằng giỏi hơn tôi, nhưng thằng éo nào cũng thú từ cái tầm 18-24 tuổi. Và hoặc là học trường lớn cmnl hoặc tự học, chứ chả thằng éo nào học từ mấy cái trung tâm dạy code cả. Mấy cái trung tâm kia là đào tạo code tay to.

Người ta trả ông cả nghìn đô để xử lý vấn đề, chứ không để code. Và éo có trung tâm nào dạy được mấy cái đấy hết. Anh em nào đi học thì cứ đi, hoan nghênh rẽ nghề. Nhưng bảo học 6 tháng 1 năm ra lương 2k thì chỉ có được ném sang nhật Ý xong sống chui nhủi ở đấy, tích góp vài năm rồi về thôi, chứ éo có ở VN đâu.
Đọc comment của bro đoán mò kêu graphql chậm là do cái N + 1 problem. Nếu đúng vậy thò có thể apply cái dataloader vô
https://github.com/graphql/dataloader
 

tminhanh194

Junior Member
Đấy là do my fen ko biết deal thôi.
Đi tây về mà lương có 2k thì loser cmnr.
Ở vịt này copy paste thêm tý tiếng anh là easy 1k5 rồi.
Làm nhưng phải biết chém gió fen ạ.trau rồi thêm đi
Thôi tôi xin, ông troll thì cứ bảo là troll, cố quá làm cái éo gì. Chém ngành nào chứ chém ngành IT thì tôi lạy. Chém xong 2 tháng thử việc nó éo nhìn được ông làm ăn ra sao à mà còn chém.

Rồi còn tí tiếng Anh ez 1k5. Tiêngs Anh của tôi giống bản địa 90%, Ielts 9.0 trừ viết chả là clg với tôi. Ông nghĩ bọn Úc thuê mấy thằng nói ú ớ à. Bọn nó cần người giỏi + hoà nhập được văn hoá cty.

Ừ 2k VN loser. Tôi làm startup ông ạ. Startup ! Cái tầm bọn tôi làm startup là do tin vào tương lai công ty, ăn cổ phần, với một phần làm vì thích sản phẩm nữa. Đã làm cái tầm lương 6 con số rồi, thì đầy thằng éo còn nghĩ đến việc lương nữa, mà là ăn cổ phần xong hy vọng nó thành next Uber, tiktok các thứ. Chứ ngồi đấy mà so mấy trăm USD lương.

Thôi next ông ạ. Tôi cũng éo muốn đôi co với mấy ông troll. Viết dài như thế này để bảo anh em, nhảy việc rẽ sang IT rất hoan nghênh, nhưng nên thực tế tí.
 
Thôi tôi xin, ông troll thì cứ bảo là troll, cố quá làm cái éo gì. Chém ngành nào chứ chém ngành IT thì tôi lạy. Chém xong 2 tháng thử việc nó éo nhìn được ông làm ăn ra sao à mà còn chém.

Rồi còn tí tiếng Anh ez 1k5. Tiêngs Anh của tôi giống bản địa 90%, Ielts 9.0 trừ viết chả là clg với tôi. Ông nghĩ bọn Úc thuê mấy thằng nói ú ớ à. Bọn nó cần người giỏi + hoà nhập được văn hoá cty.

Ừ 2k VN loser. Tôi làm startup ông ạ. Startup ! Cái tầm bọn tôi làm startup là do tin vào tương lai công ty, ăn cổ phần, với một phần làm vì thích sản phẩm nữa. Đã làm cái tầm lương 6 con số rồi, thì đầy thằng éo còn nghĩ đến việc lương nữa, mà là ăn cổ phần xong hy vọng nó thành next Uber, tiktok các thứ. Chứ ngồi đấy mà so mấy trăm USD lương.

Thôi next ông ạ. Tôi cũng éo muốn đôi co với mấy ông troll. Viết dài như thế này để bảo anh em, nhảy việc rẽ sang IT rất hoan nghênh, nhưng nên thực tế tí.

Người ta học ra chỉ chém gió về architect thôi còn đưa cho my fen làm chứ ai đi làm tay chân làm gì.

Ba cái startup thì tự hào cái gì.
 
Top