Có ai theo dõi vụ Marquise Love ko nhỉ?

Tình hình mới vừa đọc bên fb vụ Marquise Love, có vẻ kịch càng lúc càng hay ho dồi nhỉ, rung đùi xem kịch thôi
 
Top