Có bác nào bị bệnh gặp ai cũng nghĩ về hôn nhân

ludeptrai

Senior Member
như tít, mình gặp ai cũng nghĩ sau này nó làm vợ mình thì thế nào sinh con thì thế nào, với bame chồng thì thế nào. Còn trẻ mà mãi chẳng yêu được ai, gặp ai cũng thấy không hợp làm vợ nên cũng không thèm yêu luôn, chắc do mình kén chọn quá. không biết mấy bác tư tưởng khi hẹn hò người khác thế nào tư vấn mình với
 

JustSimple

Senior Member
như tít, mình gặp ai cũng nghĩ sau này nó làm vợ mình thì thế nào sinh con thì thế nào, với bame chồng thì thế nào. Còn trẻ mà mãi chẳng yêu được ai, gặp ai cũng thấy không hợp làm vợ nên cũng không thèm yêu luôn, chắc do mình kén chọn quá. không biết mấy bác tư tưởng khi hẹn hò người khác thế nào tư vấn mình với
Vozer ai cũng vậy
 
như tít, mình gặp ai cũng nghĩ sau này nó làm vợ mình thì thế nào sinh con thì thế nào, với bame chồng thì thế nào. Còn trẻ mà mãi chẳng yêu được ai, gặp ai cũng thấy không hợp làm vợ nên cũng không thèm yêu luôn, chắc do mình kén chọn quá. không biết mấy bác tư tưởng khi hẹn hò người khác thế nào tư vấn mình với
Đức, thể thao đồ lên cho thay đổi đầu óc
 
Top