Có bác vozer nào sinh viên ptit Hà Nội không?

E sv năm nhất cntt, trượt UET thiếu 0.3 nên lúc đầu vào trường k thấy động lực, hơn tháng làm quen với các bạn trong lớp thì thấy vui hẳn, sòng phẳng công bằng nói chung là môi trường tốt. dù nghe vozer nói khá xấu về dân Thanh Nghệ Tĩnh nhưng sống với tụi này rất được
Đọc bên voz cũ thì thấy khá nhiều ptiter không biết sang đây còn ai k?
 
Top