thảo luận Có cách nào cắm cái modem mạng có đầu ra truyền hình của viettel vào 1 mạng bất kì không?

HonBiBeTi

Junior Member
Hi ae.

Tình hình là mình có dư 1 cục modem và 1 cục giải mã truyền hình + internet của viettel ko dùng đến nữa vì đã cắt mạng viettel. h muốn cắm nó vào 1 mạng khác hoặc giả sử cắm luôn vào cổng quang thì có được ko nhể, ae đã ai thử mấy cái đấy chưa?
 
Top