'Có chắc yêu là đây' - Sơn Tùng M-TP ra mắt MV mới vào 5/7

Vozer chấm bài mới của Sếp mấy sao?

 • 5

  Votes: 275 26.7%
 • 4

  Votes: 31 3.0%
 • 3

  Votes: 112 10.9%
 • 2

  Votes: 88 8.6%
 • 1

  Votes: 523 50.8%

 • Total voters
  1,029
50 Triệu View trên Youtube và 1 Triệu Lượt Stream tại Spotify :sure: :sure: :sexy_girl: :shame: :beauty:,,,,,,good luck sếp tùng,,,.............................cày view tiếp thôi//////////////////
https://yt3.ggpht.com/6PApSyCDlI5X-NwY3u2Hq36f-FyXBLe68GIL6CXLYNVx7XH8u4NCjF-OKNxGII7YBABmx3tx7uApRDk=s960-c-fcrop64=1,199a0000c443ffff-nd

(ảnh copy)
 
Last edited:
Top