'Có chắc yêu là đây' - Sơn Tùng M-TP ra mắt MV mới vào 5/7

Vozer chấm bài mới của Sếp mấy sao?

 • 5

  Votes: 275 26.8%
 • 4

  Votes: 31 3.0%
 • 3

  Votes: 110 10.7%
 • 2

  Votes: 88 8.6%
 • 1

  Votes: 523 50.9%

 • Total voters
  1,027
Top