Có công mài sắt có ngày nên kim

Các fence chúc mừng mình đi

Các fence khác chưa lên thì cố gắng lên sẽ lên ngay nhé

Screenshot 2020-03-10 at 4.41.51 PM.png
 
Top