Cô gái 18 tuổi đóng nữ anh hùng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Sleepless2020

Junior Member
sau iron man 2 toàn rác. Đến đc infinity war xem thấy hay thì cái end game lại như cứt.
Đặc biệt con captain marvel, đến thằng cháu mê/bảo vệ lũ nhà chuột lắm mà nó cũng lè lưỡi chê phim chán.
Captain Marvel là một đống rác của nhà chuột mà đến tui khoái coi Marvel còn không nuốt nổi, rác vkl
 
Top