• Để có toàn bộ các quyền lợi của thành viên diễn đàn (bao gồm cả thảo luận tại mục Điểm báo) bạn cần cập nhật tài khoản để trở thành Senior Member.

    Chi tiết hơn tại thông báo này!

[Có hình] Bạn gái này mấy điểm ( ĐH Ngoại Thương )

Duri

Member
đkm bọn óc lol này, lâu lâu dc quả [ có hình ] mà chúng nó lại đức kiểu thiểu năng đéo chịu dc...:rolleyes::rolleyes:
 
Top