[Có hình] Bạn gái này mấy điểm ( ĐH Ngoại Thương )

Duri

Member
đkm bọn óc lol này, lâu lâu dc quả [ có hình ] mà chúng nó lại đức kiểu thiểu năng đéo chịu dc...:rolleyes::rolleyes:
 
Top