[Có hình] Đà Nẵng hôm nay nắng đẹp quá.

miasnaer

Senior Member


via theNEXTvoz for iPhone
 

trongtindk3

Senior Member
Mới giặt mấy cái ra, 1 đống đồ của con đem phơi, hi vọng nắng, phơi thêm ngày mai nữa cho thơm
 

bomeo

Đã tốn tiền
vừa tới Đà Nẵng sáng nay, nằm dài mỏ trong ks =.=.
Nhân tiện bạn nào ở ĐN biết shop thể thao nào bán bộ này không chỉ giúp mình với
 

Attachments

  • B8EB051A-A0A8-4CAA-B6DF-C2D0FA09BA01.jpeg
    B8EB051A-A0A8-4CAA-B6DF-C2D0FA09BA01.jpeg
    90.6 KB · Views: 15
Top